Vuosikokous 27.3.2019 kello 18.00

Aika: Keskiviikko 27.3.2018 kello 18.00
Paikka: Ravintola Factory, Aleksanterinkatu 13, Helsinki

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja
  • Valitaan kokouksen sihteeri
  • Valitaan pöytäkirjantarkastajat (2 kpl)
  • Valitaan ääntenlaskijat (2 kpl)
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 5. Poliittinen tilannekatsaus
 6. Käsitellään hallituksen toimintakertomus vuodelta 2018
 7. Tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen
  • Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2018
  • Käsitellään toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto
  • Vahvistetaan tilinpäätös
  • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille
 8. Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2019
 9. Talousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2019
  • Määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun suuruus
  • Käsitellään talousarvio vuodelle 2019
 10. Päätetään toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien palkkioista
 11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastaja sekä näille varatoiminnantarkastajat tai varatilintarkastaja
 12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 13. Valitaan muut hallituksen jäsenet (5-9 kpl)
 14. Käsitellään hallitukselle annetut aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
 15. Yhdistyksen edustajien ja varaedustajien valitseminen kunnallisjärjestön kokouksiin, piirikokouksiin, puoluekokoukseen ja muihin kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustajansa
  • Esitetään, että yhdistystä kokouksissa edustavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, Juha Viertola sekä muut hallituksen erikseen nimeämät yhdistyksen edustajat.
  • Esitetään, että varaedustajia ei valita.
 16. Ilmoitusasiat
 17. Muut asiat
 18. Kokouksen päättäminen