Timo Vuori: Kulttuuri virkistää ja ehkäisee syrjäytymistä

Kuntavaalit järjestetään 9. huhtikuuta 2017. Helsingin Kansallisseuran riveistä ehdolla on useita henkilöitä. Esitämme jokaiselle heistä lyhyet kysymykset. Vuorossa on Timo Vuori.

1. Kuka olet?

– Olen 36-vuotias pohjoishaagalainen teologian tohtori. Taustaltani olen tutkija, nyt työskentelen vakuutusmaailmassa myyntitehtävissä. Kuluneen valtuustokauden olen istunut kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa, viimeisen vuoden lautakunnan varapuheenjohtajana. Olen myös kaupunginosa-aktiivi, Pohjois-Haaga Seuran varapuheenjohtaja. Kulttuurin ja liikunnan ystävä.

2. Voitko kertoa kulttuuri- ja kirjastolautakunnasta?

– Lautakunta on osa kaupungin päätöksentekoprosessia. Sen tehtävänä on mm. valmistella, antaa lausuntoja, valvoa ja linjata kulttuuripoliittisia päätöksiä. Osa päätöksistä on itsenäisiä, toiset kulkevat meiltä jatkokäsittelyyn kaupunginhallitukselle ja valtuustolle päätettäväksi.

3. Mikä on sinun roolisi lautakunnassa?

– Lautakuntaan pätee sama kuin politiikkaan yleensä, valmistelut ja päätökset tehdään yhdessä, tarvitaan aina vähintään enemmistö taakse. Varapuheenjohtajana olin päättämässä kulttuurin avustusuudistusta, jonka tavoitteena on parantaa avustusten vaikuttavuutta Helsingissä niin kaupungin, kulttuurin tuottajien kuin kaupunkilaisten näkökulmasta. Lisäksi olin lautakunnan jäsenenä puoltamassa Keskustakirjaston rakentamista. Tässä muutama tärkeä esimerkki kuluneesta kaudesta.

4. Miksi haluat edistää kulttuuria kaupungissamme?

– Parantaa kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tavoitettavuutta. Mitä enemmän erityisesti nuorille ja senioreille on tarjolla liikunta- ja kulttuurivirkistystä, niin sitä enemmän on hyvinvointia ja vähemmän yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Lautakuntamme on pyrkinyt parantamaan kulttuurin rahoituksen kohdentumista eri alueille.

5. Toimit aktiivisesti kaupunginosayhdistyksessäsi. Mitä ovat erityiskysymykset Pohjois-Haagassa?

– Uusi yleiskaava pyrkii vastaamaan kasvavan kaupungin haasteisiin. Olen sitä mieltä, että erityisesti vanhoilla jo rakennetuilla alueilla meidän tulee jatkossakin vaalia alueiden vahvuuksia. Tämä tarkoittaa tasapainoilua kasvun ja viihtyvyyden kanssa.

– Pohjois-Haagassa huolestuttaa Keskuspuiston mahdollinen “röyhentäminen”. Keskupuisto tulee säilyttää tuleville sukupolville, jotta hekin voivat nauttia kaupungin keuhkoista. Rakentaa pitää, mutta aina voidaan rakentaa ylöspäin ja säästää virkistysmetsät.Tässä yhteydessä on vielä muistettava aikaperspektiivi: suunnitelmasta valmistumiseen voi olla vuosikymmenien mittainen aikajana.

Timo Vuoren blogi
http://timovuori.puheenvuoro.uusisuomi.fi/

Tatu Rauhamäki: Helsingin vetovoimaisuuden eteen tehtävä työtä

Kuntavaalit järjestetään 9. huhtikuuta 2017. Helsingin Kansallisseuran riveistä ehdolla on useita henkilöitä. Esitämme jokaiselle heistä lyhyet kysymykset. Vuorossa on Tatu Rauhamäki.

1. Kuka olet?

– Olen 45-vuotias pitkän linjan kokoomuslainen, Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja neljännen kauden valtuutettu. Työskentelen Ympäristöteollisuuden toimitusjohtajana. Kotona Töölössä minulla on vaimo ja 1-vuotias koira. Lenkkeilyn lisäksi harrastan sukeltamista ja mökkeilyä.

2. Voitko kertoa valtuustotyöstäsi?

– Kaupunginhallituksen puheenjohtajan työ on hyvin monialaista. Se on muun muassa neuvotteluja päätösten aikaansaamiseksi muiden puolueryhmien, pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien edustajien kuin myös valtion edustajien kanssa. Työ on todella mielenkiintoista, sillä Helsinki elää suuressa murroksessa, jossa otamme käyttöön pormestarimallinmallin ja valtio siirtää sotea maakuntahallintoon.

3. Mitkä ovat saavutuksesi?

– Politiikkaa tehdään yhdessä. Kokoomuksen valtuustoryhmä sai läpi pitkäaikaisen tavoitteen, jossa Helsingin nykyiset yli 30 virastoa yhdistetään järkevämmäksi neljäksi toimialaksi. Uskomme tämän näkyvän kaupunkilaisille parempana palveluna ja byrokratian vähentymisenä. Lisäksi olemme onnistuneet taittamaan Helsingin rajua velkaantumista, ja talous on aikaisempaa huomattavasti vahvemmalla pohjalla.

4. Mitä haluat vielä saavuttaa?

– Helsingin vetovoimatekijät otetaan liian itsestään selvinä. Niiden eteen on tehtävä jatkuvasti paljon työtä, sillä kaupunkien välinen kilpailu on todella kovaa. Minulta löytyy vahvat näytöt Helsingin asioiden ajamisessa. Meidän täytyy myös osata pitää puolemme neuvotteluissa valtion ja tulevien maakuntien kanssa.

Tatu Rauhamäen verkkosivut:
www.taturauhamaki.fi