Puoluekokousaloitteemme sai puoluehallituksen myönteisen vastauksen

Helsingin Kansallisseura ry lähetti 2016 Lappeenrannassa pidettävään puoluekokoukseen aloitteen ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan rajaamisesta Ruotsin mallin mukaisesti 300 päivään. Puoluekokousaloitteemme sai puoluehallituksen myönteisen kannanoton.

Puoluekokousaloite kokonaisuudessaan:

15. Ansiosidonnainen työttömyysturva rajattava 300 päivään

Helsingin Kansallisseura ry

Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa tulisi muuttaa nykyistä kannustavammaksi, oikeudenmukaisemmaksi ja taloudellisesti kestävämmäksi. Suomen tulisi ottaa mallia naapurimaastamme Ruotsista ja kehittää järjestelmäämme sellaiseksi, joka kannustaa aktiivisesti työtöntä hakemaan työtä sekä turvaa valtion Työttömyysvakuutusrahaston varannot tulevaisuudessakin. Ruotsissa ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan korkeintaan 300 päivää – poikkeuksena alaikäisten vanhemmat (450 päivää). Lisäksi järjestelmän päiväraha vähenee ko. jakson aikana ja sisältää karenssin jaksojen välillä, mikä kannustaa työnhakuun.

Suomen työttömyyspäivärahasta lähes 95 prosenttia tulee muusta kuin työttömyyskassan maksuista. Tästä syystä johtuen hallitus ei voi perääntyä vastuustaan työmarkkinaosapuolten taakse, vaan on velvollinen huolehtimaan valtion budjetin sekä Työttömyysvakuusrahaston taloudellisesta tasapainosta.

Ehdotamme päivärahan enimmäiskeston laskemista Suomen nykyisestä 400 tai 500 päivästä 300 päivään. Lisäksi päivärahan määrä laskisi työttömyyden kestäessä. Näiden vastapainoksi luottaisiin hallituksen toimesta laki poikkeustapauksille, kuten korkea ikä tai alaikäiset lapset.

Edellä mainitun perusteella Helsingin Kansallisseura ry esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmää toimimaan siten, että ansiopäiväraha maksetaan lähtökohtaisesti enintään 300 päivältä.

PUOLUEHALLITUKSEN VASTAUS:

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentäminen on ollut kokoomuksen tavoitteena jo ennen edellisiä eduskuntavaaleja. Sipilän hallitus sopi syksyllä 2015, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa lyhennetään sadalla päivällä. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan yleinen kesto lyhenee 500:sta 400:aan päivään. Alle kolmen vuoden työhistorialla ansiosidonnaisen kesto lyhenee 400:sta 300:aan päivään ja yli 58-vuotiailla se säilyy 500 päivässä.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoon Sipilän hallitus ei ole kuitenkaan puuttumassa. Lisäksi sovitun mukaisesti tarkoituksena on pidentää omavastuuaikaa viidestä seitsemään päivään ja alentaa työllistymistä edistävien palvelujen osalta maksettavaa korotettua ansio-osaa. Pitkän työuran jälkeen maksettavista korotusosista puolestaan luovuttaisiin. Valtiovarainministeriön on arvioinut, että muutoksen työllisyysvaikutus olisi noin 10 000 henkilötyövuotta.

Puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyisi aloitteen.

 

PorvariWappu iloisissa tunnelmissa

Vuoden 2016 PorvariWappu vietettiin jälleen Ullanlinnanmäen iloisissa tunnelmissa. Iloisuutta riitti aina aamusta lähtien. Hauskaa Vappua!

 

PorvariWappu 2016 PorvariWappu 2016 PorvariWappu 2016 PorvariWappu 2016 PorvariWappu 2016